učení

Terapie koktavosti – návod na praktická cvičení

V dnešním článku se budeme věnovat konkrétním příkladům při terapii koktavosti. Terapie by měla být vždy vedena klinickým logopedem. Je vhodné s logopedem pravidelně komunikovat a splupracovat. Vzájemná spolupráce je prospěšná pro obě strany, a především pro dítě. Cvičení při projevech koktavosti: Dechová cvičení – snahou je vyvodit a realizovat volný, pomalý a správně koordinovaný …

Terapie koktavosti – návod na praktická cvičení Pokračovat ve čtení »

Počet dvouletých dětí ve školce je vyšší, než bývalo v jeslích

Je tomu už třicet let, co v Česku fungovala více jak tisícovka jeslí pro přibližně 40 000 dětí mladších tří let. To se změnilo v roce 2014, kdy státní jesle přestaly de facto existovat. Důvodem byl nízký zájem o tato zařízení, protože rodiče upřednostňovali péči o dítě v domácím prostředí. V důsledku toho chodilo do jeslí kolem roku 2010 …

Počet dvouletých dětí ve školce je vyšší, než bývalo v jeslích Pokračovat ve čtení »

České školáky čeká devět týdnů prázdnin

Dětem v ČR začaly letní prázdniny, které budou trvat celkem 9 týdnů, a to od soboty 29. června až do neděle 1. září. Jak jsou na tom s prázdninami děti z ostatních evropských zemí? Délka letního volna se někde liší až o několik týdnů. Nejdéle si od školy odpočinou bulharské děti. Ty mají volno od začátku …

České školáky čeká devět týdnů prázdnin Pokračovat ve čtení »

Evropská jazyková cena Label 2019

Na MŠMT se v pondělí udělovaly ceny 18. ročníku Evropské jazykové ceny Label (EJCL) 2019. Odborná porota hodnotila celkem 64 projektů. Dle stanovených priorit byly vybrány projekty podporující inkluzivní přístup k jazykovému vzdělávání, cizí jazyky jako prostředek k rozšiřování kompetencí a dovedností, odstraňování jazykových bariér v příhraničních regionech a jazyky v celoživotním vzdělávání. EJCL je součástí Erasmus+. Podporuje inovativní aktivity, …

Evropská jazyková cena Label 2019 Pokračovat ve čtení »

Řeč, nejčastější logopedické vady, logopedická intervence v rodině a v MŠ

Mezi často diskutovaná témata v oblastech vývoje a výchovy dítěte patří právě vady nebo také poruchy řeči, pro něž se dnes více používá termín narušená komunikační schopnost. Statistiky v tomto případě nejsou vůbec příznivé a uvádějí zvyšující se výskyt vad či poruch v této oblasti, které jsou nejčastěji zaznamenávány již v předškolním a mladším školním věku. Logicky se …

Řeč, nejčastější logopedické vady, logopedická intervence v rodině a v MŠ Pokračovat ve čtení »

Jsou české děti skutečně tak zatíženy domácími úkoly?

Domácí úkoly jsou často diskutované téma, a to nejen mezi samotnými žáky, učiteli, ale především rodiči i odbornou veřejností. Šetření TIMSS mezi žáky 4. a 8. tříd v přírodovědných předmětech a matematice přináší zajímavá zjištění – české děti jsou v porovnání s ostatními zeměmi zatíženy domácími úkoly velmi málo. Ve 4. třídách stráví nad DÚ v průměru 13 …

Jsou české děti skutečně tak zatíženy domácími úkoly? Pokračovat ve čtení »

Rodiče stále častěji hledají netradiční formy výuky, nabídka je však malá

Dle průzkumu společnosti Ipsos by až polovina rodičů pro své děti uvítala alternativní výuku. K tomuto rozhodnutí je vedou hlavně jejich osobní zážitky ze škol. Především pak vzpomínky na obavy ze zkoušení a testů, které uvedli tři ze čtyř rodičů, přílišná přísnost kantora, šikana, posměch, vysoký počet domácích úkolu a další. Rodiče se strachují, aby si …

Rodiče stále častěji hledají netradiční formy výuky, nabídka je však malá Pokračovat ve čtení »

Školy budou ověřovat učební materiály pro digitální gramotnost

Od února bude celkem šest desítek škol pokusně ověřovat učební materiály na podporu rozvoje digitální gramotnosti. Celá akce, do které se zapojily mateřské, základní a i střední školy napříč celou republikou, potrvá až do konce června 2020. Cílem je zjistit, zda koncepce rozvoje digitální gramotnosti vyhovuje žákům, vyučujícím i možnostem škol a ověřit srozumitelnost a …

Školy budou ověřovat učební materiály pro digitální gramotnost Pokračovat ve čtení »

Jak se efektivně učit, když už jsme dospělé?

Jak časově zvládnout studium, když nám již dávno není 25 let? Jak skloubit učení s vedením školky, rodinou, koníčky? Plánovat a stanovovat priority umíme, ale jak je dodržet? Nejvíce nám ve skloubení vlastního rozvoje a dalších aktivit brání naše nastavení. Myslíme si, že když studujeme – učíme se novým věcem, jazykům, technice apod. –, děláme tím …

Jak se efektivně učit, když už jsme dospělé? Pokračovat ve čtení »