Kvalifikace potřebná pro výkon funkce speciálního pedagoga ve škole

Kdo může vykonávat funkci speciálního pedagoga ve škole?  Vystudovaný učitel se speciální pedagogikou, nebo vystudovaný speciální pedagog, který diagnostikuje?