soutěž

Letní soutěž Rozbzuč Déčko s ČT

Před začátkem školních prázdnin Česká televize spustila hravou letní soutěž, která upozorňuje děti a rodiny na problémy s úbytkem hmyzu v přírodě. Záštitu jí poskytlo Ministerstvo životního prostředí.

Soutěž Děti cizinci v mateřské škole

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu vyhlašuje pro rok 2019 projektovou soutěž Děti cizinci v mateřské škole. Její cílem je podpořit proces začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do běžného kolektivu mateřské školy za pomoci vytvoření a šíření příkladů dobré praxe.