Žárlí (nejen) malí princové

Výrok v titulku je převzat z díla psychoanalytika Alfreda Adlera. Ten se mimo jiné zabýval sourozeneckými vztahy. Zjistil a popsal situaci, kdy starší sourozenci nemusí být příchodem mladšího nadšeni. Může to jimi otřást a způsobit trauma. V této souvislosti mohou vznikat výrazné výchovné problémy. Mnohdy se u staršího objeví takzvaná regrese neboli návrat k nižším, již překonaným …

Žárlí (nejen) malí princové Pokračovat ve čtení »