role učitele

Úspěchy a bariéry vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Pomocí dotazníkového šetření byly podrobně zmapovány postoje a potřeby učitelů a ředitelů zapojených škol v oblasti společného (inkluzivního) vzdělávání. V celorepublikovém dotazníkovém šetření odpovídalo celkem 6 349 učitelů a 355 ředitelů různých typů škol a školských zařízení. Šetření proběhlo v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), který realizuje Národní institut dalšího …

Úspěchy a bariéry vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Pokračovat ve čtení »

Nerovnostem ve vzdělávání je třeba předcházet už v předškolní výchově

Asi jen 20 % dětí získá lepší vzdělání než jejich rodiče, což ČR řadí hluboko pod průměr zemí OECD. Od roku 2006 se u nás vliv socio­ekonomického statusu rodiny na výsledky dětí znatelně zvyšuje. Velké rozdíly v kvalitě škol jsou zároveň mezi jednotlivými regiony. Nejhorší výsledky mají děti v chudších krajích, jako jsou Karlovarský a …

Nerovnostem ve vzdělávání je třeba předcházet už v předškolní výchově Pokračovat ve čtení »