komunikace

Terapie koktavosti – návod na praktická cvičení

V dnešním článku se budeme věnovat konkrétním příkladům při terapii koktavosti. Terapie by měla být vždy vedena klinickým logopedem. Je vhodné s logopedem pravidelně komunikovat a splupracovat. Vzájemná spolupráce je prospěšná pro obě strany, a především pro dítě. Cvičení při projevech koktavosti: Dechová cvičení – snahou je vyvodit a realizovat volný, pomalý a správně koordinovaný …

Terapie koktavosti – návod na praktická cvičení Pokračovat ve čtení »

Konflikty v párových vztazích a jak je řešit

Schopnost zvládnout konflikt patří k naučitelným uměním. Ve hře jsou ovšem vždy i zákonitosti nevědomých, skrytých, motivací. Mimořádně důležitá je podoba konfliktu dospělých všude tam, kde mu přihlížejí děti. Zvláště v rodině. Více o tom v následujícím textu. Jsou hádky v partnerském vztahu užitečné? Záleží na tom, jak chápeme slovo hádka. Vhodnější je asi slovo konflikt. …

Konflikty v párových vztazích a jak je řešit Pokračovat ve čtení »

Závažnějších logopedických diagnóz přibývá

Ivana Šemberová, která pracuje jako klinický logoped již pětadvacet let, v rozhovoru pro Lidové noviny poznamenala, že přibývá závažnějších logopedických diagnóz a zároveň vysvětluje příčiny vzniku běžných poruch řeči u dětí. Jak to tedy je? Z rozhovoru pro vás vybíráme: LN: Zvyšuje se v posledních letech počet dětí, které trpí vadami řeči a jazyka? Nemyslím, že by …

Závažnějších logopedických diagnóz přibývá Pokračovat ve čtení »

Nové tematické FB skupiny Pedagogické komory

Pedagogická komora kromě svých již známých facebookových skupin Pedagogická komora – diskuze o školství – učitelé, ředitelé…, která má přes 7.200 členů, a Pedagogická skupina, zapsaný spolek, postupně zřizuje nové tematicky zaměřené skupiny na Facebooku, které jsou určeny členům i nečlenům jejich spolku. Benefitem FB skupin zřízených Pedagogickou komorou je, že případné výstupy z nich předají nejen …

Nové tematické FB skupiny Pedagogické komory Pokračovat ve čtení »

Co je to dětská afázie a jak ji odhalit už v MŠ?

O afázii u dětí se v česky psané odborné literatuře dočtete pouze okrajově, stejně tak neexistuje dostatek výzkumů, na jejichž podkladě by bylo možné definovat osvědčené terapeutické postupy a metody využívané při odstraňování komunikačních obtíží u dětí s afázií či blíže specifikovat prognózu úspěšnosti terapie. Dětskou afázii je možné definovat jako poruchu řeči vznikající v důsledku náhlého přerušení a …

Co je to dětská afázie a jak ji odhalit už v MŠ? Pokračovat ve čtení »

Asistent pedagoga – jak na to?

Jak co nejefektivněji fungovat s asistentem pedagoga? Jaká pravidla nastavit a čeho se vyvarovat? Pro metodický portál RVP zpracovala článek na téma speciální vzdělávací potřeby Tereza Vrbická, třídní učitelka na základní škole, která se čtenáři sdílí své zkušenosti začínajícího pedagoga s asistenty pedagoga. Autorka článku reflektuje a porovnává svou zkušenost se dvěma asistentkami pedagoga, které jí byly …

Asistent pedagoga – jak na to? Pokračovat ve čtení »

Jsou české děti šťastné?

V listopadu Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR hostovala odborný seminář zaměřený na generaci českých dětí a mladistvých. Akce se konala pod záštitou sněmovního výboru pro sociální politiku a volně navazovala na výsledky výzkumu Mladé hlasy 2017, který zveřejnila česká pobočka agentury UNICEF a skupina AXA v loňském roce při příležitosti Světového dne dětí. Výsledky výzkumu, který si …

Jsou české děti šťastné? Pokračovat ve čtení »

Jak úspěšně komunikovat s rodiči dětí

Komunikace je základní způsob, jakým si vyměňujeme informace, sdělujeme své pocity, příjemné i nepříjemné zážitky, zkušenosti, poznatky, i způsob dávání zpětné vazby. Přirozené je očekávat, že komunikace bude probíhat v rámci daných sociálních rolí, v hranicích určených danou situací a společenskou normou. Bohužel ve skutečnosti je to tak, že právě komunikace je největším úskalím mezilidských vztahů. V praxi narážíme na to, …

Jak úspěšně komunikovat s rodiči dětí Pokračovat ve čtení »