inkluze

Úspěchy a bariéry vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Pomocí dotazníkového šetření byly podrobně zmapovány postoje a potřeby učitelů a ředitelů zapojených škol v oblasti společného (inkluzivního) vzdělávání. V celorepublikovém dotazníkovém šetření odpovídalo celkem 6 349 učitelů a 355 ředitelů různých typů škol a školských zařízení. Šetření proběhlo v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), který realizuje Národní institut dalšího …

Úspěchy a bariéry vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Pokračovat ve čtení »

Setkání k systémové podpoře inkluze

Další z řady setkání takzvaných individuálních projektů systémových, které jsou hrazeny z evropských fondů a mají za cíl pozitivně ovlivnit vývoj českého školství, se 5. prosince uskutečnilo na MŠMT. Setkání bylo zaměřeno na systémovou podporu inkluze, tedy společného vzdělávání. V rámci současného programového období je z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v …

Setkání k systémové podpoře inkluze Pokračovat ve čtení »

Financování asistentů ve školách se změní

Asistenti pedagoga a speciální pedagogové-logopedi ve speciálních školách by od příštího roku už neměli dostávat peníze z rozpočtu na inkluzi, ale z rozpočtu škol na platy. Návrh změn v úterý schválila vláda. Ministerstvo školství tak chce zabránit dvojímu způsobu financování těchto pracovníků. Asistenti pedagoga jsou nejdražší součástí inkluze, letos jsou na inkluzi vyhrazeny čtyři miliardy. Tyto …

Financování asistentů ve školách se změní Pokračovat ve čtení »

Počet asistentů pedagoga vzrostl za deset let více než pětkrá

Asistentů pedagoga je stále více. Zatímco ve školním roce 2008/2009 bylo ve školách 3 917 asistentů, aktuálně jich pracuje 21 039.  Za posledních deset let se tedy jejich množství zvýšilo přibližně pětapůlkrát. Vyplývá to z údajů ministerstva školství. Asistentů přibylo zejména v posledních třech letech v důsledku schválení vyhlášky ministerstva školství o společném vzdělávání dětí v běžných školách, tzv. inkluze. …

Počet asistentů pedagoga vzrostl za deset let více než pětkrá Pokračovat ve čtení »

Deset rad pro správnou komunikaci se žákem s PAS ve škole

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo desatero rad pro komunikaci s žákem s poruchou autistického spektra ve škole. Jak tedy správně postupovat? Zohlednit zkušenosti zákonného zástupce a nejbližšího okolí žáka s PAS – pro nastavení přístupu a komunikace se žákem v průběhu jeho vzdělávání je velmi důležité vycházet ze zkušeností jedinců z nejbližšího okolí žáka (např. zákonných zástupců …

Deset rad pro správnou komunikaci se žákem s PAS ve škole Pokračovat ve čtení »

V Česku chybí dětští kliničtí psychologové

Rodiče, jejichž děti trpí duševními nemocemi, mají problém sehnat psychologa. Aktuálně u nás funguje přibližně jen osmdesát dětských klinických psychologů. Dostatečná péče o děti s poruchami autistického spektra, schizofrenií nebo poruchami chování by jich přitom vyžadovala desetkrát víc. Dle Karolíny Malé z Asociace klinických psychologů by situaci mohlo vyřešit lepší ohodnocení práce i zjednodušení vzdělávání. „Ideálem …

V Česku chybí dětští kliničtí psychologové Pokračovat ve čtení »

Prezident Pedagogické komory Radek Sárközi se v MF Dnes rozepsal o tom, že inkluze po česku nefunguje

„Na ministerstvu školství aktuálně finišují práce na novele inkluzivní vyhlášky. Změny ve společném vzdělávání byly sice připraveny již loni na jaře, ale po jejich představení veřejnosti se kolem vyhlášky rozpoutal velký boj,“ popisuje Sárközi situaci, kdy se neziskovky rozhodly změnám za každou cenu zabránit. Na straně opačné pak stojí učitelé žádající výrazné změny v celkovém …

Prezident Pedagogické komory Radek Sárközi se v MF Dnes rozepsal o tom, že inkluze po česku nefunguje Pokračovat ve čtení »

Co je to dětská afázie a jak ji odhalit už v MŠ?

O afázii u dětí se v česky psané odborné literatuře dočtete pouze okrajově, stejně tak neexistuje dostatek výzkumů, na jejichž podkladě by bylo možné definovat osvědčené terapeutické postupy a metody využívané při odstraňování komunikačních obtíží u dětí s afázií či blíže specifikovat prognózu úspěšnosti terapie. Dětskou afázii je možné definovat jako poruchu řeči vznikající v důsledku náhlého přerušení a …

Co je to dětská afázie a jak ji odhalit už v MŠ? Pokračovat ve čtení »

Návrhy a připomínky Pedagogické komory k podpůrným opatřením v inkluzivní vyhlášce

Mgr. Jana Karvaiová, speciální pedagožka, která se v Pedagogické komoře zabývá revizí inkluze, a Mgr. Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, vytvořili v rámci připomínkového řízení k inkluzivní vyhlášce č. 27/2016 Sb. souhrn připomínek a podnětů k Příloze č. 1 této vyhlášky, kde jsou podrobněji rozebírána podpůrná opatření. Navrhovaný přehled zde uvádíme v úplném znění. Přehled podpůrných opatření Hlavním podpůrným opatřením by …

Návrhy a připomínky Pedagogické komory k podpůrným opatřením v inkluzivní vyhlášce Pokračovat ve čtení »