Audit vzdělávacího systému v ČR 2019 včetně výhledu na tento rok

Na půdě Senátu PČR byl zveřejněn Audit vzdělávacího systému v ČR 2019. Jde o rozsáhlou, každoroční analýzu stavu veřejného vzdělávání od týmu expertů EDUin, jejíž ambicí je ukázat na klíčové výzvy a problémy, před nimiž vzdělávání v ČR stojí, a předložit témata a doporučení vycházející z širokého odborného konsensu.