Scio společně s Nenech to být upozorňují na setrvalý problém šikany ve školách

Z každoročního dotazníkového šetření společnosti Scio vyplývá, že vysoká míra šikany na českých školách je dlouhodobě neměnná. Na základě tohoto zjištění zahájilo Scio spolupráci s projektem Nenech to být (NNTB) s cílem společně školám v boji proti šikaně pomáhat.

Naprostá většina školáků má zkušenost s nějakou formou ubližování. S posmíváním se setkává 85 % dětí na prvním i druhém stupni základní školy. S fyzickým ubližováním pak na prvním stupni přišlo do kontaktu přes 70 % dětí, na druhém stupni okolo 60 %. Celých 2 480 dětí, tedy něco přes 15% dotázaných,  v průzkumu jednoznačně uvedlo, že bylo obětí šikany. Tato čísla bohužel přibližně kopírují výsledky z minulého roku. „Nepozorujeme statisticky významné zlepšení,“ uvádí Jon Šotola ze společnosti Scio.

Neméně alarmující je i fakt, že celá polovina děti netuší, na koho se ve škole obrátit, pokud nějaký problém související se šikanou řeší. „V rámci šetření jsme se zároveň ptali, zda alespoň učitelé vědí o někom v pedagogickém sboru, kdo problémy mezi dětmi umí dobře řešit,“ pokračuje Šotola. „Bohužel 31 % učitelů odpovědělo, že o nikom takovém neví.“

Že je téma šikany vysoce aktuální a zároveň stále opomíjené téma, dokazuje i fakt, že „online anonymní schránkou Nenech to být prošlo za více než 2 roky fungování projektu přes 4 500 upozornění odkazující na šikanu, fyzické napadání, ale i sexuální obtěžování, sebepoškozování nebo i sebevražedné myšlenky,“ říká David Špunar, spoluzakladatel Nenech to být.

Zdroj: Tisková zpráva Scio

Napsat komentář