Řízení školy

Alternativní stravování dětí závisí na možnostech školky

Mají školky povinnost vyhovět rodičům, kteří žádají dietní stravu pro své děti trpící celiakií, potravinovou alergií nebo intolerancí, nebo by pro ně chtěli vegetariánskou či veganskou stravu? Ombudsmanka se pravidelně setkává se stížnostmi a dotazy rodičů, kterým nevyhovuje strava poskytovaná dětem v mateřské školce. Snahu zajistit dítěti alternativní stravu nejčastěji odůvodňují zdravotním stavem dítěte (typicky má dítě celiakii, …

Alternativní stravování dětí závisí na možnostech školky Pokračovat ve čtení »

MŠMT: Pravidla pro vedení dokumentace v elektronické a listinné podobě

MŠMT vydává informaci k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech, jejímž cílem je pomoci při vyjasnění možných způsobů vedení dokumentace spjaté s činností všech druhů a stupňů škol a školských zařízení (s výjimkou vysokých škol) a také snížení administrativní zátěže škol.   Úvodem lze konstatovat, že veškerou dokumentaci lze vést pouze v elektronické podobě, nebo …

MŠMT: Pravidla pro vedení dokumentace v elektronické a listinné podobě Pokračovat ve čtení »

Projekt Zdravá školní jídelna

V roce 2013 se zaměstnanci Státního zdravotního ústavu zapojili do tvorby metodiky projektu MŠMT, který je známý pod názvem Pohyb a výživa. Z naplňující a smysluplné spolupráce stále více vyvstávala potřeba školních jídelen spolupracovat s odborníky a nechat se jimi metodicky vést. Proto vznikl na Státním zdravotním ústavu samostatný projekt Zdravá školní jídelna, jenž má nyní za sebou …

Projekt Zdravá školní jídelna Pokračovat ve čtení »

Margit Slimáková radí: Školní jídelny mohou vařit skvěle

Stále více rodičů chápe význam zdravé stravy. Učí svoje děti milovat zeleninu s ovocem, jíst bílé jogurty a pít vodu. Tito rodiče chtějí, aby i školní jídelny podporovaly jejich správnou výchovu. Zajímají se o školní jídelníček. Kritizují odměňování cukrovím a slazené nápoje, univerzální hnědé omáčky z koncentrátů a saláty s cukrovou zálivkou ve školních jídelnách. …

Margit Slimáková radí: Školní jídelny mohou vařit skvěle Pokračovat ve čtení »

Stanovisko MPSV a MŠMT ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání

Z důvodu nejasnosti postupů v případech, kdy zákonní zástupci nesplní svou povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, přistoupilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí k vydání stanoviska. Přepis stanoviska si můžete přečíst níže.  Postup v případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání: …

Stanovisko MPSV a MŠMT ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání Pokračovat ve čtení »

Dotační možnosti pro mateřské školy

Mateřské školy mohou využívat rozsáhlou nabídku dotačních programů z národních i evropských zdrojů. Proč jich tedy nevyužít? Výzvy jsou vyhlašovány průběžně a zaměřují se převážně na financování nových výukových programů, problematiky multikulturní společnosti či zvyšování kapacit škol. Níže uvádíme výběr možných dotačních titulů, prostřednictvím kterých mohou aktivní ředitelé čerpat finanční prostředky pro rozvoj svých mateřských …

Dotační možnosti pro mateřské školy Pokračovat ve čtení »

Když ve školce zaútočí ozbrojený pachatel

Možná si říkáte, že ozbrojené útoky se dějí především na středních a vysokých školách v Americe, a kdyby náhodou skutečně došlo i k útoku v Česku, týkal by se také spíš vysoké, střední nebo základní školy. Ovšem k ozbrojenému útoku ve škole u nás již došlo. Známý je případ z roku 2014, který se stal na Střední škole obchodu a …

Když ve školce zaútočí ozbrojený pachatel Pokračovat ve čtení »

„Šikana se více či méně vyskytuje na všech školách,“ říká Michal Kolář

Přemýšleli jste někdy o tom, zda má inkluzivní vzdělávání dopad na růst výskytu šikany v českých školách? Podle statistik České školní inspekce trápí šikana téměř polovinu škol. Zeptali jsme se proto předního českého odborníka Michala Koláře, jak vidí současnou situaci ve školách, zda lze v procesu společného vzdělávání vidět možnou hrozbu a jestli existuje nějaká naděje k vymýcení …

„Šikana se více či méně vyskytuje na všech školách,“ říká Michal Kolář Pokračovat ve čtení »

Vyloučení dítěte z MŠ

Jak postupovat v případě závažného porušení kázně dítěte, které dochází do MŠ? Umožňuje legislativa vyloučení takového dítěte z předškolního vzdělávání? Vyloučení dítěte z mateřské školy upravuje školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Podle tohoto zákona dítě z předškolního vzdělávání z důvodů, které by se vztahovaly přímo k jeho osobě, a nikoli k jeho zákonným zástupcům, prakticky …

Vyloučení dítěte z MŠ Pokračovat ve čtení »

Kolik dětí nastoupí od září do vaší mateřské školy?

Ředitelky mateřských škol řeší poslední roky otázku, kolik dětí vlastně nastoupí od září do konkrétní mateřské školy. Rodiče si mohou vybrat, do které MŠ své dítě přihlásí, a v mnoha případech přihlašují své dítě hned do několika mateřských škol, a to z různých důvodů. Tento postup rodičů však velmi „zamíchá kartami“ a ředitelkám mateřských škol přidělá značné starosti a další administrativní …

Kolik dětí nastoupí od září do vaší mateřské školy? Pokračovat ve čtení »