Pedagogika

Nic nedělá, tiše spinká?

„Štěstí je, když děti klidně spí a spotřebiče fungují.“ Na bonmoty autora předchozího výroku, Miroslava Plzáka, mívají lidé různé názory. Nesetkal jsem se ale doposud s rodiči, již by k výše zmíněnému měli výhrady. Problém nastává, když dítka nejen tiše nespí, ale i v bdělém stavu příliš často pláčou. Odborný termín excesivní pláč kojenců je definován …

Nic nedělá, tiše spinká? Pokračovat ve čtení »

Desatero úspěšné bilingvní výchovy

V předchozích článcích jsme si vysvětlili, co znamená, když je někdo bilingvní, proč stále více rodičů volí bilingvní výchovu, jaké jsou její výhody a jaké kolem ní panují miskoncepce. Představili jsme si metody, kterými se lze při bilingvním vychovávání řídit, aby šlo vše co nejhladčeji, a podívali jsme se na nejčastější překážky, se kterými se …

Desatero úspěšné bilingvní výchovy Pokračovat ve čtení »

Problémy při bilingvní výchově

Děti vychovávané ve dvou či více jazycích jsou pozadu v jazykovém vývoji, jsou zmatené, koktají, trpí zvýšenou agresivitou. Tyto miskoncepce byly až donedávna učiteli, logopedy a psychology slepě akceptovány. Dnes již víme, že výsledky studií, na kterých byly tyto miskoncepce postaveny, byly zkreslené a neobjektivní. Mnohé byly realizovány s dětmi přistěhovalců nedlouho po jejich příjezdu …

Problémy při bilingvní výchově Pokračovat ve čtení »

Žárlí (nejen) malí princové

Výrok v titulku je převzat z díla psychoanalytika Alfreda Adlera. Ten se mimo jiné zabýval sourozeneckými vztahy. Zjistil a popsal situaci, kdy starší sourozenci nemusí být příchodem mladšího nadšeni. Může to jimi otřást a způsobit trauma. V této souvislosti mohou vznikat výrazné výchovné problémy. Mnohdy se u staršího objeví takzvaná regrese neboli návrat k nižším, již překonaným …

Žárlí (nejen) malí princové Pokračovat ve čtení »

Učitel z MŠ Bohumil Lucák: Občas mi říkají mami

Muž jako učitel ve školce? To už jsme tu jednou měli. Ale je to přeci jen stále natolik výjimečný jev, že vám přinášíme další krátký rozhovor, který byl zveřejněn na stránkách MŠMT. Tentokrát s panem Bohumilem Lucákem, který je jedním z mála učitelů v mateřské škole, a ředitelkou školky a zároveň jeho manželkou Kateřinou Lucákovou, Ta je, dle …

Učitel z MŠ Bohumil Lucák: Občas mi říkají mami Pokračovat ve čtení »

Projekt SRP podporuje rozvoj pedagogických lídrů

Otázka leadershipu ve vedení organizací by mohla aspirovat na jedno z největších témat 20. a 21. století. V posledních letech tento pojem stále častěji rezonuje v úvahách o roli ředitele v českém školství. Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) pilotuje v rámci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) systém podpory pedagogického leadershipu v několika desítkách tuzemských škol. …

Projekt SRP podporuje rozvoj pedagogických lídrů Pokračovat ve čtení »

Výhody bilingvní výchovy

V minulosti panovaly ve spojitosti s bilingvismem ne vždy pozitivní názory. Odborníci poukazovali na negativní důsledky, které může bilingvní výchova mít, přes koktavost až po zvýšenou pravděpodobnost schizofrenie. Všechny tyto teorie byly však dříve či později vyvráceny a v dnešní době zastává odborná společnost zabývající se bilingvismem názory vesměs pozitivní a poukazuje na výhody, jež …

Výhody bilingvní výchovy Pokračovat ve čtení »

Úvod do bilingvní výchovy

Bilingvní neboli dvojjazyčná výchova je pojem, se kterým se v českém prostředí setkáváme čím dál častěji. Tisíce Čechů se každoročně stěhují do zahraničí, tisíce cizinců se každoročně stěhují do České republiky a každoročně se rodí tisíce dětí, které budou již od narození vyrůstat se dvěma či více jazyky nebo je okolnosti „donutí“ se další jazyk …

Úvod do bilingvní výchovy Pokračovat ve čtení »

Výchova dítěte v rodině a výchovné chyby

Představte si závody v běhu na dlouhou trať: Jednotliví závodníci čekají na čáře na startovní výstřel. Někteří zvládnou odstartovat dobře a jsou vpředu; jiní tak úspěšní nejsou – někdo třeba na startu „zaspal“, jiný zakopl nebo dokonce spadl a další špatně našlápl a vykloubil si kotník. Někteří smolaři se dokážou vzpamatovat a skupinu vpředu startovního …

Výchova dítěte v rodině a výchovné chyby Pokračovat ve čtení »

Vzácný jev: Muž v mateřské škole (2.část)

Pana J. Fajmona, který pracuje jako učitel v mateřské škole Rezkova v Ostravě, jsme si představili již v předchozím článků. Tentokrát však odpovídal na otázky mířené na tělo. Setkává se často s předsudky? V čem se liší jeho přístup k dětem od jeho kolegyň? Na tyto a další otázky jsme se ho zeptali.  Přeci jen …

Vzácný jev: Muž v mateřské škole (2.část) Pokračovat ve čtení »