Pedagogika

Bilingvní výchova jako přirozený důsledek výchovy dítěte v bilingvní rodině

Stále častěji se setkáváme se situací, kdy dítě vyrůstá v rodině hovořící dvěma různými jazyky. Bilingvní výchova se stává jedním z moderních fenoménů dnešní rodičovské výchovy. Má však svá specifika, na něž je vhodné poukázat. Své opodstatnění má bilingvní výchova v bilingvních rodinách. V takových případech těžko můžeme požadovat, aby se rodič přizpůsoboval nerodnému jazyku, který mu může připadat …

Bilingvní výchova jako přirozený důsledek výchovy dítěte v bilingvní rodině Pokračovat ve čtení »

Nejlepší knihy dětem

Jaké jsou nejlepší knihy pro děti? O tom již pošesté rozhodly Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY. Vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Katalog s vybranými knihami pak pomáhá s lepší orientací jak knihkupcům a knihovnám, tak školám, ale i rodičům a širší veřejnosti. Obdobný katalog …

Nejlepší knihy dětem Pokračovat ve čtení »

Netolismus – neviditelná závislost

Netolismus, neboli závislost na virtuálních drogách, je vysoce aktuální téma a zároveň je to termín, který je používán i tam, kde to zcela není namístě. Je vhodné odlišit například vášeň pro hru od toho, když se tato vášeň stane závislostí. Jak se zorientovat v tom, kdy je vše v pořádku, kdy jde o nadměrné užívání internetu a …

Netolismus – neviditelná závislost Pokračovat ve čtení »

Nadaní a neklidní aneb jak poznat a rozvíjet mimořádné rozumové nadání u dětí

Čistě statisticky je v naší populaci okolo 210 tisíc dětí ve věku 5‒18 let s IQ vyšším než 115. U zhruba 42 tisíc dětí pak IQ dokonce převyšuje hodnotu 130. Oficiálně rozpoznáno je však jen 1700 z nich, tedy necelé jedno procento. Není to žalostně málo? Kde všechny ty mimořádně rozumově nadané děti jsou? Může stávající …

Nadaní a neklidní aneb jak poznat a rozvíjet mimořádné rozumové nadání u dětí Pokračovat ve čtení »

Co je to dětská afázie a jak ji odhalit už v MŠ?

O afázii u dětí se v česky psané odborné literatuře dočtete pouze okrajově, stejně tak neexistuje dostatek výzkumů, na jejichž podkladě by bylo možné definovat osvědčené terapeutické postupy a metody využívané při odstraňování komunikačních obtíží u dětí s afázií či blíže specifikovat prognózu úspěšnosti terapie. Dětskou afázii je možné definovat jako poruchu řeči vznikající v důsledku náhlého přerušení a …

Co je to dětská afázie a jak ji odhalit už v MŠ? Pokračovat ve čtení »

„Šikana se více či méně vyskytuje na všech školách,“ říká Michal Kolář

Přemýšleli jste někdy o tom, zda má inkluzivní vzdělávání dopad na růst výskytu šikany v českých školách? Podle statistik České školní inspekce trápí šikana téměř polovinu škol. Zeptali jsme se proto předního českého odborníka Michala Koláře, jak vidí současnou situaci ve školách, zda lze v procesu společného vzdělávání vidět možnou hrozbu a jestli existuje nějaká naděje k vymýcení …

„Šikana se více či méně vyskytuje na všech školách,“ říká Michal Kolář Pokračovat ve čtení »

Bezpečně online: Návod pro děti, učitele i rodiče

V současné době se děti pohybují v online světě takřka denně. Absence volného času rodičů, snadné zabavení potomků, online hry… to všechno doslova dává mobily a tablety do rukou mnohdy i předškolních dětí. Dnes bychom vám proto rádi představili knihu Bezpečně online, která je vhodná pro děti, rodiče i pedagogy. Cílem knihy je poradit nám, jak vysvětlit …

Bezpečně online: Návod pro děti, učitele i rodiče Pokračovat ve čtení »

Berte dítě jako partnera, říká místopředsedkyně Mensy ČR

Rozhovor probíhal s Mgr. Danou Havlovou, místopředsedkyní Mensy ČR a předsedkyní Rady pro Dětskou Mensu Od kolika let se dá zjistit, že je dítě nadané – tedy jsou nějaká přesná kritéria kromě měření IQ? Případně od kolika let dětem IQ můžeme měřit? Náznaků, že je dítě velmi bystré, může všímavý dospělý pozorovat už od nejútlejšího věku. …

Berte dítě jako partnera, říká místopředsedkyně Mensy ČR Pokračovat ve čtení »

Barevné vybavení kvalitu školky nezlepší, schopný člověk ano

Inovativní přístup ke vzdělávání, inovační programy pro děti, inovované vybavení… V dnešním světě se inovace stala jakýmsi zaklínadlem. Kdo neinovuje, jako by nebyl. Co za tím ovšem stojí? Jak zajistit, aby inovace nebyla pouze prázdným heslem, ale skutečně školce něco přinesla? A co je důležitější: nápad, nebo jeho realizace? Pojďme se společně na chvilku zamyslet. …

Barevné vybavení kvalitu školky nezlepší, schopný člověk ano Pokračovat ve čtení »