Projekt Se Sokolem do života

Pohyb patří k základním potřebám člověka stejně jako potřeba příjmu potravy, spánku nebo kyslíku. Zvlášť malé děti mají neustálou potřebu se hýbat. Právě u nejmladších dětí ve věku 3-6 let je důležité, aby si osvojily základy svých schopností, dostávaly co nejvíce všestranných podnětů a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. Přihlaste se do 6. ročníku!

Projekt se Sokolem do života je největší projekt u nás na rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí. Je určený mateřským školám, sokolským jednotám a volnočasovým organizacím a pomáhá jim děti provést všemi základními pohybovými dovednostmi, šíří radost z pohybu a učí děti vnímat pohyb jako přirozenou součástí jejich života. Vznikl pod křídly Sokola, tělovýchovné organizace, která funguje už přes 150 let a velkou měrou se podílí na tělesném rozvoji napříč českou populací.

Mateřským školám poskytuje kompletní metodiku, která vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek ve sportovních oddílech pro předškoláky nebo rodiče a děti. Zapojené subjekty na projektu nejvíce oceňují metodický materiál, který jim poskytuje kompletní osnovy pro tělesnou výchovu, mají přehled v dovednostech, které by měly děti zvládnout v daném věku, u jednotlivých cviků je popsaná metodika provedení a posloupnost v rozvoji v dané oblasti. Metodický materiál se tak řadí mezi nejlépe zpracované osnovy pro tělesnou výchovu u nás.

Celoroční program kopíruje školní rok a vychází z požadavků Rámcově vzdělávacího programu MŠM.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti tak, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Nejmladší kategorie je pro děti 3-4 roky, prostřední pro děti ve věku 4-5 let a nejstarší pak pro předškoláky.

Aby to děti bavilo, nesmí chybět správná motivace. K tomu tu je parta pěti zvířátek v čele se sokolíkem Pepíkem. Každé zvířátko reprezentuje jednu oblast pro rozvoj dětí. Jsou jimi přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání a netradiční činnosti. První tři se věnují pohybovým dovednostem, které u děti rozvíjejí základní pohyb jako takový. Děti zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyb, a současně zvyšují svou fyzickou zdatnost. Další oblast se věnuje rozvíjení poznání, což jsou odpočinkové činnosti pro dobu mezi cvičením  nebo po něm. Netradiční aktivity jsou vázané k ročním obdobím a děti tam zjišťují, co se dá zažít například na jaře nebo na podzim.

Celý program probíhá ve školce a poplatek za účast v projektu je zpoplatněna částkou 20 Kč za přihlášené dítě na celý školní rok. Za to se můžete těšit na:

  • Manuál pro pedagogy – Slouží jako metodika a je univerzálním průvodcem učitele cvičením a aktivitami. Obsahuje úkoly ze všech věkových kategorií.
  • Sešity pro děti se samolepkami – Každé dítě má svůj vlastní sešit, který slouží jako deníček, kam si zaznamenává svoje úspěchy.
  • Plakáty do třídy a samolepky
  • Diplomy, medaile a drobné odměny pro děti na konci školního roku
  • Semináře pro pedagogy o motorice, rozvoji obratnosti, manipulačních dovednostech a hudebně pohybových vztazích, které využijí k netradičním sezónním činnostem.
  • Workshopy pro děti

 Novinkou pro letošní rok jsou metodická videa, která poskytují detailní video návod k metodice pohybových dovedností, a nový e-shop, kde si od září také budete moct objednat produkty z dilny sokolíka Pepíka. Vybírat můžete reflexní vesty, zápisníky pro pedagogy nebo trička a obléknout tak celou třídu! Celou nabídku najdete zde.

Projekt Se Sokolem do života začal nultým ročníkem v roce 2014. Počet zapojených subjektů od prvního ročníku se rozrostl z 306 na 1 632 a v letošním roce se do něj zapojilo 28 % všech školek. Registrace do příštího ročníku běží online během června a července na stránkách sesokolemdozivota.cz.

Diskuze