Pro ministra Plagu je změna financování školství letos tou nejzásadnější

V reportáži České televize k letošní změně financování ministr školství Robert Plaga konstatoval: „Pro mě je to v roce 2020 tou věcí nejzásadnější.“ Od ledna totiž školy peníze dostávají nově ne podle množství žáků, nýbrž s ohledem na počet odučených hodin. Reforma přitom počítá i s dělenou výukou cizích jazyků, matematiky či informačních technologií. „Kromě zvýšení kvality výuky přes dělení hodin má změna financování přinést snížení mezikrajových rozdílů v odměňování,“ obhajuje změny Plaga.

Ředitelka Základní školy generála Františka Peřiny v Praze Jarmila Pavlišová je z toho však poněkud rozpačitá. Pro její velkou a kapacitně naplněnou školu v naší největší metropoli nemusí být zrovna přínosná. „My v městech nemůžeme dělit, protože nemáme učitele, nemáme prostory na děti, takže trošičku si myslím, že tady by to mělo ministerstvo přehodnotit,“ zdůvodňuje své obavy.

Také část opozice rovněž pokládá nový systém za rizikový. „Změnu vyhlížím s obavami, slyším ze škol z Plzeňského kraje různé typy stížností,“ uvedl místopředseda ODS Martin Baxa.

Zdroj: ČT24

Napsat komentář