Dotaz na výpočet odstupného při výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhůtou

Tento obsah je určen jen pro předplatitele časopisu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Předchozí paní ředitelka školy se vzdala funkce (pracovního místa vedoucího zaměstnance) k 31. 7. 2021. Jelikož nabídnuté místo paní ředitelka odmítla, nastaly překážky v práci na straně zaměstnavatele s povinností platit zaměstnanci náhradu platu ve výši průměrného výdělku. Výpověď (dvouměsíční výpovědní lhůta) byla sepsána 1. 8. 2021. Prosím o potvrzení či vyvrácení z jakého období se vypočte průměrný výdělek? Dle nalezených informací se náhrada poskytuje zaměstnanci po celou dobu do skončení pracovního poměru ve stejné výši, přičemž rozhodným obdobím pro výpočet průměrného výdělku je kalendářní čtvrtletí před skončením výkonu práce na vedoucím pracovním místě. Paní účetní však tvrdí, že se na měsíc říjen vypočte průměrný výdělek z kalendářního čtvrtletí předchozího (tedy z období červenec, srpen, září), což udělá částku nižší.

Napsat komentář