Pokusy pro předškoláky: Jak vyrobit z kapaliny kuličku?

Můžeme z nějaké kapaliny udělat kuličku? Že to nejde? Ale ano! Vyrobíme si speciální kapalinu, která se nechová tak, jak je u kapalin běžné. Chvíli je tekutá, chvíli je pevná!

Pomůcky a potřeby:

 • Bramborový škrob
 • voda
 • odměrka
 • digitální váha
 • miska
 • potravinářské barvivo

Postup:

 1. Do odměrky si odvážíme na digitální váze 100 g bramborového škrobu.
 2. Škrob nasypeme do misky.
 3. Do odměrky si odměříme 100 ml vody.
 4. Vodu nalijeme ke škrobu do misky.
 5. Vznikne bílá tekutina, kterou rukama promísíme.
 6. Tekutina vypadá asi jako klasické palačinkové těsto a má i podobnou strukturu a hustotu.
 7. Pokud ne, přidáme trochu škrobu. Pokud přidáme škrobu příliš a hmota je rovnou tuhá, naředíme vodou.
 8. Pak nabereme tekutinu do dlaně a sevřenou dlaní z ní vymodelujeme kuličku.
 9. Dlaň rozevřeme – kulička chvíli drží, ale pak se začíná roztékat mezi prsty.

Upozornění: Před začátkem práce dětem vysvětlíme, že nemají čichat k sypké látce ani nic ochutnávat, aby pro jistotu prášek nevdechly, i když se jedná o bezpečnou chemickou látku – škrob, používanou běžně k potravinářským účelům.

Hra s touto kapalinou-nekapalinou má i příjemné antistresové účinky. Děti mohu do dna misky bouchat, mačkat kapalinu v dlani plnou silou, a pak ji nechat odtéci, stejně jako svůj vztek.

Navíc můžeme nechat děti pracovat ve skupinkách a vyrobit několik těchto „kapalin“ – přidat každé skupince i špetku potravinářského barviva, důkladně promíchat, každá skupinka bude mít svou kapalinu jinak barevnou, ale vlastnosti budou u všech stejné. S dětmi se můžeme bavit o tom, zda barva ovlivnila výsledek pokusu (neovlivnila – důležitý je pouze poměr vody a škrobu).

Dále se nabízí s dětmi v rámci pokusu probrat i to, jak se chovají klasické kapaliny (mají proměnlivý tvar závisející na nádobě), a jak se chovají pevné látky (mají stále stejný tvar).

Modifikace činnosti pro děti se specialnimi vzdělavacimi potřebami: Pokus je vhodný i pro děti se SVP vzhledem k tomu, že se používá jen bezpečná chemická látka využívaná v potravinářství, jen je nutné dávat pozor, aby sypkou látku nevdechly. Pokus je velmi efektní, po děti překvapivý, vždy se podaří, každé dítě zažije pocit úspěchu a zábavy.

Princip pokusu: Nenewtonovská kapalina se nechová jako kapalina, protože viskozita se mění s rychlostí deformace – čím rychleji působí vnější síla, tím více klade tekutý škrob odpor. Při bouchnutí pěstí do kapaliny, se kapalina překvapivě zachová jako pevná látka, ztuhne. Při pomalém vnoření dlaně se ale chová jen jako kapalina, teče…

Diskuze