Ohlédnutí za konferencí FORUM MŠ

V polovině března se pod záštitou časopisu Poradce ředitelky mateřské školy konal již 21. ročník tradiční konference FORUM MŠ.

Vzhledem k vládním opatřením probíhal i letošní ročník on-line, a tak si ho mohli všichni účastníci poslechnout buď z pohodlí domova, nebo své ředitelny.

I na letošní jarní konferenci jsme se zabývali tématy z oblasti legislativy, které ředitele a ředitelky mateřských škol v praxi velmi pálí. Veškeré novinky objasnili odborníci na slovo vzatí – z MŠMT to byl pan Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D., který shrnul novelu inkluzivní vyhlášky a paní Mgr. Ivana Blažková, která objasnila úskalí povinného předškolního vzdělávání. Z odboru legislativy MV přijala naše pozvání paní Mgr. Martina Marková, která shrnula chystanou novelu zákona o pedagogických pracovnících. Patálie s letošními zápisy do MŠ vysvětlila právnička Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. Obsáhlé náležitosti školní dokumentace pak srozumitelně shrnula paní Mgr. Ludmila Šprachtová.

Účastníci on-line konference nebyli ani tentokrát ochuzeni o možnost pokládat dotazy. Prostřednictvím online formuláře našim přednášejícím přišlo přes 250 dotazů.

Konference FORUM MŠ se i přes nepřízeň aktuálních restrikcí těšila hojné účasti. Za celý tým Nakladatelství FORUM vám velice děkujeme za přízeň a těšíme se na viděnou na podzimní konferenci nebo na našich vzdělávacích akcích v průběhu celého roku.

Diskuze