Novinky ve školním roce 2020/2021

Co čeká děti, žáky, studenty, jejich rodiče a pedagogy v novém školním roce? MŠMT zveřejňuje přehled nejdůležitějších novinek.

Novela vyhlášky o předškolním vzdělávání

 Přistoupilo se ke zrušení ustanovení, které mělo podle dřívějšího plánu začít platit od 1. 9. 2020. Toto ustanovení stanovilo povinnost zaměstnat ve třídě mateřské školy, ve které se vzdělávají děti mladší 3 let, dalšího nepedagogického pracovníka – chůvu. Jelikož došlo zákonem ke zrušení povinnosti přijímat 2leté děti do mateřských škol, přistoupilo MŠMT i k této úpravě. Tam, kde přesto budou mít dvouleté děti v mateřských školách zapsané, mohou být chůvy nadále financovány z prostředků evropských fondů prostřednictvím tzv. šablon. Zachováno naopak zůstává, že se od 1. září za každé dítě mladší 3 let nejvyšší počet dětí ve třídě mateřské školy snižuje o 2 děti, nejvýše o 6 dětí. Třídy s nejmenšími dětmi proto budou méně početné.

úplné znění na stránkách msmt.cz.

Diskuze