Náklady na revize RVP činily přes 6 milionů

Pedagogická komora obdržela odpověď od Ministerstva školství, které žádala o informaci týkající se výše nákladů na revize Rámcových vzdělávacích programů (RVP), na které má podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím právo. Dle MŠMT činily v roce 2018 tyto náklady na straně Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) 6.197.000 korun. Ministerstvo školství odpovědělo i na další otázky, tyto informace jsou však v rozporu s odpověďmi NÚV na stejné otázky, a to především ohledně zadání cílů revize ze strany MŠMT. Národní ústav pro vzdělávání odpověděl, že žádné oficiální zadání z ministerstva školství ohledně cílů revize rámcových vzdělávacích programů nikdy…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů