MŠMT: Vzdělávací projekt Pohádky pro lepší začátky

Projekt „Pohádky pro lepší začátky“ v Karlovarském kraji představuje inovativní přístup k vzdělávání a prevenci sociálních problémů u dětí a mládeže. Využívá pohádkové příběhy jako prostředek ke komunikaci klíčových témat a posílení čtenářské gramotnosti. Díky multimediálnímu přístupu jsou pohádky přístupné všem dětem a oslovují je přirozeným a nenásilným způsobem.

Projekt se zaměřuje zejména na děti a žáky z vyloučených lokalit, kteří mohou mít větší potřebu podpory při sociálním začleňování a orientaci v životě. Speciální metodické průvodce a pracovní listy poskytují pedagogům návod, jak integrovat pohádkové příběhy do vzdělávacího procesu a efektivně pracovat s dětmi na klíčových dovednostech.

Díky zpětné vazbě od škol a pedagogů má projekt možnost průběžně se vyvíjet a přizpůsobovat potřebám dětí a školních zařízení. Je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a získává pozitivní ohlasy od účastníků za jeho přínos pro rozvoj dětí a mládeže. V příštím školním roce 2024/2025 budou žáci v průběhu deseti následujících měsíců pracovat na obrázcích k pohádkové knížce, kterou pak dostanou jako ocenění své práce. Každá z pohádek bude mít nejenom svou audio podobu dostupnou přes QR kód, ale i animaci. Více na webu projektu www.PohadkyProLepsiZacatky.cz

Zdroj: https://www.msmt.cz/multimedialni-vzdelavaci-projekt-pohadky-pro-lepsi-zacatky

Diskuze