MŠMT připravuje změnu ve financování asistentů pedagoga

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje zásadní změnu ve financování asistentů pedagoga. Cílem je zastropovat a možná i snížit jejich rostoucí počet. V posledních letech zásadně rostly jejich počty. Zatímco v roce 2008/2009 bylo 3 917 asistentů, v následujících letech  jejich počet vzrostl několikanásobně a v roce 2021/2022 je počet už 29 188.

Každá škola bude mít na základě stanovených kritérií v týmu určitý počet asistentů pedagoga. Ti pak budou ve výuce nasazováni podle potřeb školy/dětí.
Mluvčí MŠMT Aneta Lednová k tomu v závěru června pro Český rozhlas řekla: „Každá škola bude mít nárok na financování úvazků asistenta pedagoga podle počtu tříd a jejich průměrné naplněnosti. Tento požadavek pedagogického terénu přinese jak snížení administrativní zátěže škol a školských poradenských zařízení, tak i stabilitu a profesionalitu asistentů pedagoga.“
Co to v praxi znamená?
De facto konec toho, co od roku 2016 nazýváme inkluzí, tedy nárokovosti podpůrných opatření (včetně financování) podle skutečných potřeb dětí.
Vracíme se před rok 2016. Pro některé školy bude změna výhodná, protože získají asistenty pedagoga a budou je moci využít, aniž by byli vázáni na potřebu podpůrných opatření konkrétních dětí. Jiné školy utrpí, protože se stejnými dětmi, se stejnými podpůrnými opatřeními přijdou o část finančních prostředků.
Jak to budou školy/ředitelé řešit?
Jako před rokem 2016.
1. Některé děti bez náhrady přijdou o podporu asistenta pedagoga. Tím se zvýší dopady jejich znevýhodnění i zátěž pedagogů.
2. Škola bude dále financovat asistenty pedagoga z vlastních zdrojů. V překladu: z platů všech svých pracovníků.
3. Škola se jemnějším či hrubějším způsobem zbaví dětí, které se stanou zátěží.
Je příznačné, že MŠMT připravuje tuto změnu v tichosti, přes letní prázdniny.

Diskuze