MŠMT má zpracovat metodiku, která pomůže žákům s odlišným mateřským jazykem

Nejpozději 31. 3. 2019 by mělo MŠMT představit metodiku pro školská poradenská zařízení k diagnostice žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen „OMJ“). Doporučila to ve svém závěrečném stanovisku Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., veřejná ochránkyně práv, a to na základě podnětu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a organizace META. Reagují tak na častou situaci, kdy nedostatečná znalost vyučovacího jazyka znevýhodňuje žáky s OMJ ve vzdělávacím procesu. Školská poradenská zařízení dosud nemají sjednocené metodické postupy a diagnostické nástroje, jimiž by tento stav napravila. Ombudsmanka ve stanovisku uvádí: „(…)MŠMT se dopustilo porušení právních předpisů a zásady rovného přístupu žáků s OMJ ke vzdělávání. MŠMT svým…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů