Kamerové systémy ve školce: Co mění GDPR?

Máte ve školce kamerový systém nebo se jej chystáte instalovat? Pak jste v postavení odpovědné osoby (správce či zpracovatele) a od května 2018 se na vás vztahují nové, přísnější podmínky podle nařízení GDPR, které přináší silnější pravidla ochrany osobních údajů i pro instalované kamerové systémy.

Odpovědnost správce

Za provoz kamerového systému je vždy primárně odpovědný správce, který rozhodl o jeho provozování, tedy vedení mateřské školy. Správce tedy musí s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům, jež se dotýkají práv a svobod fyzických osob, zavést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil, že zpracování bude prováděno v souladu s GDPR, a byl schopen tento soulad doložit. Tato opatření musejí být podle potřeby revidována a aktualizována.

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů