Webinář: Formativní hodnocení

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí.

Seznámíme se s různými pohledy na proces hodnocení dovedností žáků, produktů, které žáci vytvářejí, a procesů, kterými procházejí. Porovnáme hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a hodnocení vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení). Zaměříme se na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích, abychom jim mohli poskytnout ucelenou zpětnou vazbu, a jak k tomuto účelu slouží žákovská portfolia. Budeme hodnotit s pomocí kritérií hodnocení a zvláštní prostor bude věnován hodnocení dovedností, které směřují k rozvoji klíčových kompetencí.

Lektor:
Mgr. Jiří Hruška – učitel, facilitátor, mentor, lektor

Vstup do online setkání

Detaily

Začátek v

12. 2. 2020 - 20:00

Kategorie akcí

webinář