Konference: Neznalost jazyka neomlouvá?! (Registrace do 14. ledna)

Každým rokem přichází do českých škol více žáků s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Jedná se o děti cizinců, ale i o děti českých občanů, kteří pobývali dlouhodobě v zahraničí, případně děti z vícejazyčných rodin. Počet těchto dětí a žáků se bude v budoucnosti pravděpodobně nadále zvyšovat. Cílem konference je poukázat na potřebu systémových změn při podpoře žáků, kteří přicházejí na různé stupně škol, aniž dostatečně znají vyučovací jazyk.

Představíme současnou situaci v České republice, připravované změny, zahraniční inspiraci. Budeme se zabývat také změnami, které jsou potřebné k tomu, aby náš vzdělávací systém umožnil těmto žákům plně rozvinout jejich potenciál a zapojit se do společnosti.

Konference je určena zástupcům ministerstev a orgánů státní správy, poslancům a senátorům, zástupcům krajů a krajských úřadů, měst a obcí, ředitelům škol, poradenským pracovníkům, pedagogům a expertům, kteří se zabývají rovnými příležitostmi ve vzdělávání, integrací cizinců a významu jazyka pro úspěšné vzdělávání.

Účast na konferenci je bezplatná, kapacita je omezená. Z kapacitních důvodů lze přihlásit maximálně dvě osoby za jednu organizaci.

Konference se koná 21. ledna v Brně
(Registrace do 14. ledna)

Další informace a možnost registrace

Detaily

Začátek v

21. 1. 2020

Kategorie akcí

konference

Místo konání

Brno

Česká republika