Jak získat více finančních prostředků pro vaši školu?

MŠMT a MMR zpřístupňuje v roce 2022 do mateřský škol významné finanční prostředky na inovace, personální podporu, využití digitálních učebních pomůcek a na investice pro rozšíření kapacit.

Mnoho mateřských škol nyní hledá spolehlivého partnera, který umí s realizací projektů a investic komplexně pomoci. Se společnostmi Boxed a ITveSkole.cz o.p.s. spolupracujeme s mateřskými školami na komplexní realizaci projektů již od roku 2010 a pomohli jsme více než 500 školám.

Náš přístup spočívá ve zjišťování potřeb každé konkrétní mateřské školy, hledání dostupných finančních zdrojů, přes komplexní realizaci projektu včetně implementace a následné administrace při vykázání výstupů poskytovateli dotace.

Tak je tomu i nyní, kdy MŠMT poslalo do každé MŠ prostředky na digitální učební pomůcky, vyhlásilo nové Šablony z OP JAK a MMR připravuje investiční výzvu z nových projektů IROP.

S využitím aktuálních dotací lze i pro vaši mateřskou školu zajistit notebooky pro všechny pedagogy, interaktivní panely pro třídy, školení pro pedagogy, personální podporu, podpořit zavádění inovací do výuky, zlepšit zázemí pro využití inovativních pomůcek napříč MŠ nebo obnovit výukové pomůcky pro práci ve třídách i školní zahradě. Při společné realizaci projektů se zdaleka nemusí jednat jen o digitální učební pomůcky, neboť inovaci výuky je možné realizovat mnoha způsoby dle konkrétních potřeb vaší mateřské školy.

S Nakladatelstvím FORUM jsme navázali dlouhodobou spolupráci, kdy jsme se stali pro rok 2023 partnerem soutěže Mateřská škola roku.

Hledá-li i vaše školka osvědčeného dlouhodobého partnera, který pohlídá příležitosti z dostupných dotací, připraví vám projekt na míru, postará se o administrativu a bude vám partnerem po celou dobu realizace, podívejte se na www.itveskole.cz, spojte se s námi na 800 880 990 nebo nám napište na skoly@boxed.cz.

Rádi se o Vás postaráme.

Diskuze