Ekologický projektový den na klíč

Získala vaše škola peníze ve výzvě Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání? Jedním z programů, na který je můžete využít, je Projektový den mimo školu. Park Mirakulum vám na základě konzultací s MŠMT a zajištění uznatelnosti výstupů pro projektový den nabízí uspořádání takového dne na klíč v naučné části parku. „Projektový den zaměřený na enviromentální výchovu a ekologii povede odborný lektor z Lesnické fakulty České zemědělské univerzity,“ říká Jana Midrlová, která má v Mirakulu na starosti školní programy. Program projektového dne si vyberete ze tří témat – Les jako ekosystém, Lesní zvířata, Zahrady a proběhne na naučné lesní stezce a v…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů