Pracovní doba zaměstnanců

Další pedagogický pracovník Pracovní doba zaměstnanců

Zvolené téma obsahuje celkem 1 odpověď. Do diskuze (2 hlasy) se naposledy zapojil uživatel  Redakce a poslední změna proběhla před 1 týdnem.

Prohlížíte 1 příspěvek (z 1 celkově)
 • Autor
  Příspěvky
 • #2741

  Redakce

  Vážená paní Vroblová Váchalová,

  níže naleznete odpověď na Váš dotaz:

  Zaměstnanci je třeba poskytnout přestávku v práci na oddech a jídlo v přiměřené době nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce v trvání nejméně 30 minut. Tuto přestávku lze případně rozdělit, a to tak, že alespoň jedna část musí činit nejméně 15 minut. (Mladistvému se tato přestávka poskytuje po nejdéle 4,5 hodinách výkonu práce). Tento čas se nezapočítává do pracovní doby. Toto je základní úprava plynoucí ze zákona (zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 88).

  V případě Vašich zaměstnanců je třeba zákon aplikovat následujícím způsobem.

  První zaměstnankyně má vždy po šesti hodinách nárok na přestávku. Je irelevantní, kterému druhu práce se v rámci jednoho pracovního poměru věnuje. V případě druhé zaměstnankyně se posuzuje každý pracovní poměr zvlášť, to znamená, že pokud by v jednom dni pracovala kontinuálně například čtyři hodiny jako chůva, a zbylé čtyři hodiny by se věnovala činnosti asistenta pedagoga, nebude mít po šesti hodinách z celkových osmi nárok na přestávku v práci. Naopak za situace,  kdy by tato zaměstnankyně měla rozvrženou pracovní dobu tak, že by pracovala nejméně 6 hodin a jednu minutu nepřetržitě v rámci pouze jednoho z pracovních poměrů, nárok na přestávku mít bude. Co se týče třetí zaměstnankyně, pokud bude vykonávat činnost pomocné síly v kuchyni, nebude mít nárok na přestávku vůbec, neboť výše uvedená základní úprava se na práce konané na základě dohody o pracích mimo pracovní poměr nevztahuje. Nicméně nutno zmínit, že výkon práce této zaměstnankyně na základě dohody o provedení práce nesmí přesáhnout 12 hodin během jednoho dne. Pokud by však tatáž zaměstnankyně vykonávala administrativní práci, tedy práci v rámci pracovního poměru, bude se na ní opět vztahovat úprava § 88.
  V případě poslední zaměstnankyně je situace obdobná jako u zaměstnankyně třetí.

  Odpověď zpracoval:
  JUDr. Karel Voldřich, advokát
  AK Voldřich & Nekvasilová

Prohlížíte 1 příspěvek (z 1 celkově)

Pro reakci na tento článek se musíte přihlásit.