Rozvoj předmatematické gramotnosti v MŠ

Předmatematické aktivity patří k velmi oblíbeným činnostem předškolních dětí. Pro rozvoj předmatematické gramotnosti v mateřské škole je důležité zařazovat takové aktivity, které podněcují zájem dětí o poznávání a řešení problémů, rozvíjí jejich myšlenkové procesy a zároveň poskytují prostor pro vlastní kreativní myšlení dětí.