PaedDr. Jana Navrátilová

Jana Navrátilová pracuje jako učitelka MŠ od roku 1982, od roku 2004 jako statutární zástupce ředitelky MŠ. Od roku 2013 vyučuje na PdF OU. Věnuje se tématům specializace, pedagogické projektování, multikulturní výchova a vzdělávání v MŠ.

Hospitace jako nástroj podpory profesního růstu učitelek MŠ

Dalším prostředkem, který lze využít k profesnímu rozvoji učitelek MŠ, k identifikaci jejich vzdělávacích potřeb, ale rovněž k implementaci výsledků kontinuálního vzdělávání, je hospitace v pedagogické činnosti a následný rozbor průběhu a výsledku. Tyto metody, které probíhají na pracovišti, slouží nejen ke zkvalitnění edukační práce jednotlivých učitelek, ale také ke zlepšení kvality celé školy. Obzvlášť z pohledu současné epidemiologické a …

Hospitace jako nástroj podpory profesního růstu učitelek MŠ Pokračovat ve čtení »

Profesní činnost učitelky MŠ

Sociologie označuje jako profesní činnosti náročné expertní aktivity příslušníků profese, které jsou podmíněny zvládnutím teoretických poznatků v rámci dlouhodobé přípravy, výběrovým přístupem při přijímání do profese a silným ideálem služby společnosti. Z pohledu učitele je tato aktivita definována jako soubor vnějších, pozorovatelných, analyzovatelných a hodnotitelných úkonů, zpravidla v rámci vyučovací jednotky. Profesní činnost učitelky MŠ je určována a …

Profesní činnost učitelky MŠ Pokračovat ve čtení »