Mgr. Alexandra Košťálová

Mgr. Alexandra Košťálová vystudovala Masarykovu Univerzitu — obor Výživa člověka. V současné době pracuje ve Státním zdravotním ústavu jako hlavní řešitelka projektu "Zdravá školní jídelna". Je autorkou projektů "Hubneme s Bumbrlínkem" — první redukční kurzy pro děti a jejich rodiče, "Pyramidáček" — projekt pro rozvoj nutriční gramotnosti dětí v mateřských školách a na prvním stupni ZŠ, spoluautorkou projektu "Hejbej se nedej se", "Pohyb a Výživa". Přednáší pro odbornou i laickou veřejnost. Je autorkou celé řady publikací.

Projekt Zdravá školní jídelna

V roce 2013 se zaměstnanci Státního zdravotního ústavu zapojili do tvorby metodiky projektu MŠMT, který je známý pod názvem Pohyb a výživa. Z naplňující a smysluplné spolupráce stále více vyvstávala potřeba školních jídelen spolupracovat s odborníky a nechat se jimi metodicky vést. Proto vznikl na Státním zdravotním ústavu samostatný projekt Zdravá školní jídelna, jenž má nyní za sebou …

Projekt Zdravá školní jídelna Pokračovat ve čtení »