Jak s dětmi pracovat na lepší výslovnosti?

Řeč je unikátním způsobem dorozumívání. Převedení myšlenek do slov není jednoduchá disciplína a dítě si ji osvojuje postupně. Od zvuků a citoslovcí přechází k pojmům a následně větám. V předškolním věku dochází k výraznému rozvoji řečových dovedností. Učení přejímáním je neobyčejně rychlé a fixace správného návyku účinná, takže u předškoláků dochází k výraznému rozšíření slovní zásoby a také ke zpřesňování artikulace. Principy jejího rozvoje si …

Jak s dětmi pracovat na lepší výslovnosti? Pokračovat ve čtení »