Jana Garnsworthy

Češka žijící v Anglii, která má osobní zkušenosti s bilingvní výchovou. Zakladatelka webových stránek www.bilingvni-vychova.com. Držitelka britské překladatelské kvalifikace Diploma in Translation“ udělované britským Institutem lingvistů (Chartered Institute of Linguists) a rovněž členka téhož institutu (MCIL).

Překážky všedního života bilingvní rodiny

Kdo bilingvní výchovu nezažil na vlastní kůži, si možná řekne, že na ní přece nemůže být nic obtížného. Jednoduše na dítě budu mluvit určitým jazykem a ono se ten jazyk bez problémů naučí. Ti, kteří bilingvní výchovu praktikují, ví svoje. Překážek, které se rodičům dennodenně staví do cesty, je celá řada a jejich řešení není …

Překážky všedního života bilingvní rodiny Pokračovat ve čtení »

Desatero úspěšné bilingvní výchovy

V předchozích článcích jsme si vysvětlili, co znamená, když je někdo bilingvní, proč stále více rodičů volí bilingvní výchovu, jaké jsou její výhody a jaké kolem ní panují miskoncepce. Představili jsme si metody, kterými se lze při bilingvním vychovávání řídit, aby šlo vše co nejhladčeji, a podívali jsme se na nejčastější překážky, se kterými se …

Desatero úspěšné bilingvní výchovy Pokračovat ve čtení »

Problémy při bilingvní výchově

Děti vychovávané ve dvou či více jazycích jsou pozadu v jazykovém vývoji, jsou zmatené, koktají, trpí zvýšenou agresivitou. Tyto miskoncepce byly až donedávna učiteli, logopedy a psychology slepě akceptovány. Dnes již víme, že výsledky studií, na kterých byly tyto miskoncepce postaveny, byly zkreslené a neobjektivní. Mnohé byly realizovány s dětmi přistěhovalců nedlouho po jejich příjezdu …

Problémy při bilingvní výchově Pokračovat ve čtení »

Výhody bilingvní výchovy

V minulosti panovaly ve spojitosti s bilingvismem ne vždy pozitivní názory. Odborníci poukazovali na negativní důsledky, které může bilingvní výchova mít, přes koktavost až po zvýšenou pravděpodobnost schizofrenie. Všechny tyto teorie byly však dříve či později vyvráceny a v dnešní době zastává odborná společnost zabývající se bilingvismem názory vesměs pozitivní a poukazuje na výhody, jež …

Výhody bilingvní výchovy Pokračovat ve čtení »

Úvod do bilingvní výchovy

Bilingvní neboli dvojjazyčná výchova je pojem, se kterým se v českém prostředí setkáváme čím dál častěji. Tisíce Čechů se každoročně stěhují do zahraničí, tisíce cizinců se každoročně stěhují do České republiky a každoročně se rodí tisíce dětí, které budou již od narození vyrůstat se dvěma či více jazyky nebo je okolnosti „donutí“ se další jazyk …

Úvod do bilingvní výchovy Pokračovat ve čtení »