Mgr. Kateřina Filková

Studovala předškolní a mimoškolní pedagogiku v Českých Budějovicích a v Praze na Karlově universitě v magisterském programu. Zakladatelka a vedoucí pedagog Lesní mateřské školy v Mariánských Lázních. Členka Národního kabinetu za předškolní vzdělávání v projektu Sypo. Maminka tří dětí.

Komunitní spolupráce mezi rodinou a MŠ

Spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou je jednou ze základních podmínek úspěšnosti RVP PV a celkového klimatu školy. Z požadavků RVP pro rodinu vyplývá několik požadavků, např. oboustranná důvěra, partnerská atmosféra, informovanost, vstupování do her, poradenský servis atd. Každá škola by měla mít ve svém ŠVP vymezenou spolupráci s rodinou na různé (jí vyhovující) úrovni.

Šest principů pro kvalitní vzdělávání venku

Šest principů pro kvalitní vzdělávání venku a budování dovedností soft skills pro děti předškolního věku. Tento článek vychází ze Švýcarského výzkumu vzdělávání dětí do 6ti let a je pro všechny, kteří pracují s dětmi do 6ti let a kteří pracují s dětmi venku obecně. Výzkum je dostupný na www.netzwerk-kinderbetreuung.ch