doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. vystudovala obor pedagogika-psychologie a jednooborová psychologie na FF UK Praha. Momentálně učí na vysoké škole, dále pracuje jako poradenský psycholog, lektor, kouč věnující se holistickému koučování a arteterapeut.

Vývoj řeči při přirozené bilingvní výchově

Velmi častými obavami rodičů z bilingvních rodin je, že více jazyků může zpomalit řečový vývoj dítěte, nebo mohou být později příčinou různých poruch učení. Obava ze zpomalení jazykového vývoje je do určité míry přiměřená, děti začnou dobře jazykový systém ovládat opravdu až od dva roky později, než monolingvní vrstevníci. Počáteční vývoj řeči zpočátku nemusí postupovat …

Vývoj řeči při přirozené bilingvní výchově Pokračovat ve čtení »

Bilingvní výchova jako přirozený důsledek výchovy dítěte v bilingvní rodině

Stále častěji se setkáváme se situací, kdy dítě vyrůstá v rodině hovořící dvěma různými jazyky. Bilingvní výchova se stává jedním z moderních fenoménů dnešní rodičovské výchovy. Má však svá specifika, na něž je vhodné poukázat. Své opodstatnění má bilingvní výchova v bilingvních rodinách. V takových případech těžko můžeme požadovat, aby se rodič přizpůsoboval nerodnému jazyku, který mu může připadat …

Bilingvní výchova jako přirozený důsledek výchovy dítěte v bilingvní rodině Pokračovat ve čtení »