Doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.

Radmila Burkovičová je zakladatelkou a garantkou studijních oborů Učitelství pro mateřské školy bakalářského stupně vzdělávání a Předškolní pedagogika navazujícího magisterského stupně vzdělávání na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, kde také jako akademický pracovník dlouhodobě působí.

Současný pohled učitelek na distanční vzdělávání v MŠ – 2. díl

Novela školského zákona ze srpna 2020 požaduje distanční vzdělávání v mateřských školách pro děti v posledním roce vzdělávání. Učitelky tak s distančním vzděláváním získaly první zkušenosti. Položili jsme jim otázku, zda by přivítaly distanční vzdělávání i pro děti z dalších věkových skupin, a případně kterých a proč.

Současný pohled učitelek na distanční vzdělávání v MŠ – 1. díl

Novela školského zákona ze srpna 2020 požaduje distanční vzdělávání v mateřských školách pro děti v posledním roce vzdělávání. Učitelky tak s distančním vzděláváním získaly první zkušenosti. Položili jsme jim otázku, zda by přivítaly distanční vzdělávání i pro děti z dalších věkových skupin, a případně kterých a proč. Odpovědi učitelek jsme podle charakteru odpovědí seřadily do několika skupin. Distančně …

Současný pohled učitelek na distanční vzdělávání v MŠ – 1. díl Pokračovat ve čtení »