Společné vzdělávání s výukou na míru

Společné vzdělávání s výukou na míru

Efektivní metody a formy učení respektující SVP

 

Běžná třída představuje velký kotel různorodých vzdělávacích potřeb. Žáci se SPU, se zdravotními hendikepy, poruchami pozornosti, problémovým chováním… Téměř všichni mají nějaké znevýhodnění! Jaké formy a metody výuky použít, aby sedly každému na míru? Seznamte se s efektivními postupy pod vedením zkušeného lektora.

Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 11590/2020-4-335. Prezenční účast lze hradit prostřednictvím Šablon.

 

Cíl akreditovaného semináře:

Účastníci se seznámí se strategiemi výuky, které umožňují respektovat individuální možnosti, tempo a odlišnosti (sociální, kulturní, zdravotní, náboženské apod.) každého žáka. Zanalyzují své vzdělávací potřeby směrem k inkluzi. Navrhnou konkrétní příležitosti k aplikaci vnější i vnitřní diferenciace na škole. Účastníci by měli po absolvování semináře vědět, proč je dobré výuku měnit a jak vytvářet/zajistit podnětný prostor pro učení a pestré materiálně technické zázemí.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Přihlášení na seminář na forum-media.cz.

Detaily

Začátek v

10. 2. 2022 - 9:00

Konec v

16:00

Powered by Yendif Technologies

Napsat komentář