Pro školy: Jak vám nový zákon o účetnictví uvolní ruce?

Pro školy: Jak vám nový zákon o účetnictví uvolní ruce?

Zásadní změny v účetnictví pro školy

Chystaný nový zákon o účetnictví zvoní na poplach se změnami i pro školy! Bude možné převést odpovědnost a případné sankce za účetnictví na zřizovatele? K jakým krokům budete muset přistoupit v rámci digitalizace účetnictví? Jak budete probíhat kontrola účetnictví ze strany ředitele školy a finančního úřadu? Připravte se na změny účinné od 1. 1. 2024 + na pozměňující stávající zákony včas!

Toto živé vysílání můžete hradit z nových šablon OP JAK

 

Cíl živého vysílání:

Cílem živého vysílání je seznámit účastníky se všemi klíčovými informacemi z chystaného nového zákona o účetnictví (NZoÚ) a jeho dopadu na školy. Zákon by měl být v účinnosti od 1. 1. 2024, ale v rámci digitalizace účetnictví bude nutné připravit se na změny včas. K tomu účastníky provedeme i souvisejícími změnovými zákony, které také zamávají s dosavadními postupy. Přesun odpovědnosti ze školy na zřizovatele, digitalizace veřejné správy a s tím spojené ověřování doručení, elektronické podpisy a další patálie – certifikovaný interní auditor shrne veškeré změny na míru školám.

 

Komu je živé vysílání určeno:

Živé vysílání je určeno především ředitelům mateřských, základních a středních škol (příspěvkovým organizacím), jejich zástupcům a dalším zaměstnancům zodpovědným za účetnictví ve školách.

 

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte certifikát o jeho absolvování. V ceně jsou podkladové materiály v elektronické podobě a nahrávka. Podrobnosti ke konání školení od nás obdržíte nejpozději den předem, a to formou e-mailové rozesílky.

Přihlášení na forum-media.cz

Detaily

Začátek v

28. 3. 2023 - 9:00

Konec v

12:00

Powered by Yendif Technologies

Napsat komentář