Jak nastavit spolupráci s asistenty pedagoga

Jak nastavit spolupráci s asistenty pedagoga

Opřete se opříklady dobré praxe

 

Asistenti pedagoga působí téměř na každé škole. Jejich zaměstnávání, práci se žáky se SVP i spolupráci s pedagogy v jednotlivých třídách upravuje řada legislativně závazných pravidel i doporučení vyplývající z příkladů dobré praxe. Seznamte se se vším, co potřebujete, aby spolupráce fungovala ve prospěch žáků, asistentů i pedagogů a podporovala příznivé klima školy. Zkušená lektorka vám poskytne rady a tipy.

Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 21411/2020-4-577. (Lze hradit prostřednictvím Šablon).

Cíl semináře:

Cílem akreditovaného semináře je pomoci vám orientovat se v aktuální legislativě upravující působení asistentů pedagoga na školách na základě inkluzivní vyhlášky, zákoníku práce, vládního nařízení a dalších právních předpisů. Dále se prostřednictvím praktických příkladů seznámíte s tím, jak si nastavit spolupráci s asistenty pedagoga a co konkrétně je třeba dodržet, aby vše fungovalo ve prospěch podporovaného žáka a příznivého klimatu školy a třídy. Zaměříme se také na to, které činnosti asistenti pedagoga vykonávat smějí a které ne, jakým způsobem lze jejich práci hodnotit i co napomáhá jejich motivaci. Upozorníme vás také na nejčastější chyby a problémy, které se v souvislosti s prací asistentů pedagoga ve školách objevují.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Více informací a přihlášení na forum-media.cz.

Detaily

Začátek v

8. 12. 2021 - 9:00

Konec v

16:00

Powered by Yendif Technologies

Napsat komentář