Akreditovaný vzdělávací kurz: Jak řešit šikanu a kyberšikanu ve Vaší škole Akreditovaný vzdělávací kurz: Jak řešit šikanu a kyberšikanu ve Vaší škole

Akreditovaný vzdělávací kurz: Jak řešit šikanu a kyberšikanu ve Vaší škole Akreditovaný vzdělávací kurz: Jak řešit šikanu a kyberšikanu ve Vaší škole

Praktický výcvik pro prevenci a řešení každé situace

Obáváte se okamžiku, kdy se vám žák svěří se svým trápením a vy mu nebudete umět pomoci? Do této situace se pedagogičtí pracovníci dostávají často zejména v případech šikany a kyberšikany. Očekává se od nich know-how, které však studiem vysoké školy nezískali. Nabízíme vám základní praktický výcvik, který vás zbaví strachu a naučí vás, jak se vyvarovat základním chybám spojeným s laickým přístupem.

Kurz byl akreditován pod Č.j.: MSMT- 6398/2022-2-327.

Tento kurz můžete hradit z nových šablon OP JAK.  Přímá výuka je v rozsahu 22 vyučovacích hodin.

 

Cíl akreditovaného vzdělávacího kurzu:

Těžiště akreditovaného praktického výcviku spočívá ve workshopech, doplněných interaktivně vedeným webinářem s názornými ukázkami a případovými studiemi. Výcvikový a prožitkový kurz vytváří metodický celek, který lze v praxi účinně použít. Seznámíme vás s metodikou první pomoci a s klasifikací šesti scénářů.

Vyzkoušíme si jedenáct kroků při řešení obyčejné počáteční šikany. Uvedená metoda patří do skupiny scénářů, které zvládne škola/instituce sama. Tento základní přístup vám umožní razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci. Nacvičíme si také krizový scénář pro výbuch skupinového násilí. Základní kroky musí umět škola/instituce udělat sama, protože oběť šikany je bezprostředně ohrožena na zdraví a později je většinou nemožné případ vyšetřit.

Představíme vám základní nástroje využitelné v praxi. Naučíme vás správně zhodnotit, kdy se jedná o šikanu a v jakém je stádiu, poskytnout a ve výjimečně obtížných případech zprostředkovat účinnou a bezpečnou první pomoc při šikaně a kyberšikaně (včetně ICT poradenství). Budete schopni sami rozpoznat projevy kyberšikany a elektronického násilí a porozumíte jejích dopadům na oběť i její rodinu.

Praktické workshopy vede odborník PhDr. Michal Kolář, šikanolog, školní psycholog, etoped s bohatými zkušenostmi z působení ve školních a jiných výchovných institucích. Rovněž je duchovním otcem Hradeckého školního programu proti šikanování, jehož výsledky patří k nejlepším na světě. Lektorkou webináře je Mgr. Martina Viewegová, psycholožka a psychoterapeutka léčící následky šikany v širokém kontextu v praxi.

Průběžně absolvujete také 12 e-learningových lekcí k tématům elektronické bezpečnosti a prevence. Z kurzu si odnesete také samostatně vypracovaný, ale odborně zkonzultovaný školní program proti šikanování ušitý na míru vaší škole.

Podívejte se na detailní Program vzdělávacího kurzu.

Přihlášení na forum-media.cz

 

 

Detaily

Začátek v

2. 3. 2023

Powered by Yendif Technologies

Napsat komentář