Akreditovaný seminář: Formativní hodnocení – jak je zavést a používat v praxi

Jak pracovat s nejefektivnějším nástrojem zpětné vazby

 

Zanedbávání formativního hodnocení patří podle ČŠI k největším neřestem škol. Jak jej zavést do výuky a přesvědčit rodiče, zvyklé na známky, o jeho výhodách? Co a jak můžeme hodnotit? Jak správně podat zpětnou vazbu, která pomáhá žákům růst?

Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 11590/2020-4-335. Účast lze hradit prostřednictvím Šablon.

Cíl akreditovaného semináře:

Hodnotit ve škole můžeme výkony žáků, jejich dovednosti, výsledky či procesy, kterými dosahují vytyčených cílů. Seminář Formativní hodnocení – jak jej zavést a používat v praxi pomůže učitelům osvojit si principy formativního hodnocení, které žákům podává velmi efektivní zpětnou vazbu s ohledem na individuální pokroky. Zaměříme se na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích, aby jim mohli poskytnout ucelenou zpětnou vazbu, a jak k tomuto účelu slouží žákovská portfolia. Sestavíme si jednoduchý kriteriální rámec hodnocení. Zvláštní prostor bude věnován hodnocení dovedností, které směřují k rozvoji kompetencí.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Formativní hodnocení – jak jej zavést a používat v praxi je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ.

Více informací a přihlášení na seminář na forum-media.cz.

Detaily

Začátek v

27. 1. 2022 - 9:00

Konec v

16:00

Powered by Yendif Technologies

Napsat komentář