Na potenciálně negativní dopady novely zákona o pedagogických pracovnících upozorňuje Pedagogická komora

Spolek Pedagogická komora uspořádal anketu, v níž se 91,8 % z 3 843 učitelů vyjádřilo proti návrhu, že by žáky mohli učit lidé bez pedagogického vzdělání. Kdokoliv s magisterským titulem díky němu bude moci učit všechny předměty na střední škole i na 2. stupni základních škol. Přitom třeba v USA neaprobovanou výuku zákon neumožňuje, na…

Vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách podpořila i Pedagogická komora

Spolek Pedagogická komora vyjádřil podporu stávkové pohotovosti, kterou vyhlásily školské odbory. Nadále trvá na tom, aby celkové navýšení platů v roce 2020 činilo alespoň 15 % a aby vláda naplnila usnesení Poslanecké sněmovny, že platy učitelů budou činit 130 % průměrné mzdy v České republice. Pokud vláda nesplní původní slib, mělo by jít v příštím…

Pedagogická komora připravuje vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

Růst platů jen o 10 procent místo slíbených 15, novela zákona schvalující výuku lidí bez pedagogického vzdělání, neuskutečněná odborná revize inkluzivního vzdělávání, zvýšení míry přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele. Všechny tyto výše uvedené kroky by vedly ke snížení kvality vzdělávání. Proto vedení spolku Pedagogická komora začalo připravovat vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách.  Pedagogická komora nejprve…

Česká Pedagogická komora aktivně lobbuje za zvyšování platů učitelů

V reakci na odklad deklarovaného zvýšení platů o 15 % z původního 1. 9. 2018 na 1. 1. 2019 přišli zástupci komory s návrhem na kompenzaci této prodlevy. Nově tedy komora požaduje nárůst platů učitelů k novému roku o 20 %.  Vedle návrhu plošného navýšení platů se komora zabývá také otázkou třídnictví. Projednání návrhu novely zákona, která by třídním…

Reformu inkluzivní vyhlášky podpořila Pedagogická komora

Členové Pedagogické komory se svým výsledkem v interním hlasování připojili k záměrům ministra školství Roberta Plagy reformovat stávající podobu inkluzivní vyhlášky. Poukazují především na tyto nedostatky současného stavu: Práci se žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (především těmi závažnějšími) se dříve věnoval speciální pedagog s vysokoškolským vzděláním. Nyní tuto roli přebírají vyškolení asistenti, kteří absolvovali 120hodinový kurz.…

Polovina mateřinek zůstává otevřena zejména pro děti rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému

Hlavním důvodem setrvalého provozu alespoň části mateřských škol jsou děti, jež by doma nemohly zůstat bez dohledu. „Pro resort zdravotnictví je důležité, aby byly školky otevřené zejména kvůli zdravotníkům, kteří chodí do práce a potřebují mít hlídání pro své děti,“ řekla Lidovým novinám mluvčí ministerstva Gabriela Štěpányová. Přesto však někteří ředitelé školky postupně zavírají, jelikož…

Odpovědi na často kladené otázky k 12. platové třídě pro ředitelky samostatných MŠ

Spolek Pedagogická komora reaguje na řadu dotazů k tématu zařazování ředitelek samostatných mateřských škol do 12. platové třídy zveřejněním odpovědí na nejčastější z nich. Podrobnější informace (včetně vzorové žádosti o vyšší platovou třídu nebo stanoviska MPSV) naleznete v samostatném příspěvku Vyšší platové třídy pro ředitele škol.…

Mateřské školy o funkci zástupce ředitele školy nepřijdou

Jak informoval spolek Pedagogická komora, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v nedávné době připravilo novelu nařízení vlády, podle níž by malé mateřské školy (do počtu tří tříd) nemohly mít funkci zástupce ředitele se sníženou mírou přímé pedagogické činnosti na 25 hodin týdně. Avšak díky intervenci Pedagogické komory byla tato změna vypuštěna a příslušná novela byla…