Vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách podpořila i Pedagogická komora

Spolek Pedagogická komora vyjádřil podporu stávkové pohotovosti, kterou vyhlásily školské odbory. Nadále trvá na tom, aby celkové navýšení platů v roce 2020 činilo alespoň 15 % a aby vláda naplnila usnesení Poslanecké sněmovny, že platy učitelů budou činit 130 % průměrné mzdy v České republice. Pokud vláda nesplní původní slib, mělo by jít v příštím…

Pedagogická komora připravuje vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

Růst platů jen o 10 procent místo slíbených 15, novela zákona schvalující výuku lidí bez pedagogického vzdělání, neuskutečněná odborná revize inkluzivního vzdělávání, zvýšení míry přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele. Všechny tyto výše uvedené kroky by vedly ke snížení kvality vzdělávání. Proto vedení spolku Pedagogická komora začalo připravovat vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách.  Pedagogická komora nejprve…

Česká Pedagogická komora aktivně lobbuje za zvyšování platů učitelů

V reakci na odklad deklarovaného zvýšení platů o 15 % z původního 1. 9. 2018 na 1. 1. 2019 přišli zástupci komory s návrhem na kompenzaci této prodlevy. Nově tedy komora požaduje nárůst platů učitelů k novému roku o 20 %.  Vedle návrhu plošného navýšení platů se komora zabývá také otázkou třídnictví. Projednání návrhu novely zákona, která by třídním…

Reformu inkluzivní vyhlášky podpořila Pedagogická komora

Členové Pedagogické komory se svým výsledkem v interním hlasování připojili k záměrům ministra školství Roberta Plagy reformovat stávající podobu inkluzivní vyhlášky. Poukazují především na tyto nedostatky současného stavu: Práci se žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (především těmi závažnějšími) se dříve věnoval speciální pedagog s vysokoškolským vzděláním. Nyní tuto roli přebírají vyškolení asistenti, kteří absolvovali 120hodinový kurz.…

Odpovědi na často kladené otázky k 12. platové třídě pro ředitelky samostatných MŠ

Spolek Pedagogická komora reaguje na řadu dotazů k tématu zařazování ředitelek samostatných mateřských škol do 12. platové třídy zveřejněním odpovědí na nejčastější z nich. Podrobnější informace (včetně vzorové žádosti o vyšší platovou třídu nebo stanoviska MPSV) naleznete v samostatném příspěvku Vyšší platové třídy pro ředitele škol.…

Mateřské školy o funkci zástupce ředitele školy nepřijdou

Jak informoval spolek Pedagogická komora, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v nedávné době připravilo novelu nařízení vlády, podle níž by malé mateřské školy (do počtu tří tříd) nemohly mít funkci zástupce ředitele se sníženou mírou přímé pedagogické činnosti na 25 hodin týdně. Avšak díky intervenci Pedagogické komory byla tato změna vypuštěna a příslušná novela byla…

Počty dětí ve třídách mateřských škol na Slovensku

Pedagogická komora na svých stránkách zveřejnila informace týkající se počtu dětí ve třídách mateřských škol na Slovensku. Ze zveřejněných informací vyplynulo zajímavé porovnání Slovenska s Českem. V Čechách činí nejvyšší počet dětí ve třídách mateřských škol 24 až 28 dětí, kdežto na Slovensku je to méně. Maximum je 22 dětí v jedné třídě ve věku…

Ředitel MŠ by měl být zařazen minimálně do 11. platové třídy

V posledních dnech se Pedagogická komora zaměřila na zařazování pedagogických pracovníků do platových tříd. Vzhledem k novému způsobu financování regionálního školství na základě PHmaxu je nejen pro školy, ale také zřizovatele výhodné ředitele i učitele škol řadit do co nejvyšší možné třídy. Zároveň z pera Pedagogické komory vznikly i praktické vzory žádosti o zařazení do…

Stanovisko Pedagogické komory k aktuálním legislativním návrhům MŠMT

Pedagogická komora zaslala vládě oficiální stanovisko, v němž se vyjadřuje k aktuálním legislativním návrhům ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o novelizace zákona o pedagogických pracovnících, vyhlášky o společném vzdělávání a nařízení vlády. Vedení Pedagogické komory nesouhlasí s některými částmi návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících a doporučuje vládě vrátit ho ministru školství Robertu…

Učitelé slíbených 15 procent navíc stále nemají, ukázal průzkum

Spolek Pedagogická komora uspořádal mezi učiteli anketu, ve které zjišťoval, jak se jim zvýšil plat ve srovnání s loňským dubnem. Výsledky ukazují, že slibované navýšení platů o 15 procent, které vláda slíbila, u naprosté většiny pedagogů nenastalo. Jen 2,3 % pedagogů uvedlo, že se jim plat meziročně zvýšil o 15 a více procent. 21,5 % respondentům…