Dotace 700 milionů Kč pro školky v sociálně vyloučených lokalitách

Usnadnění nástupu dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí do mateřských škol, pomoc v adaptačním období, ale také prevence školní neúspěšnosti, to jsou cíle, kterých by školky v sociálně vyloučených lokalitách měly snáze dosáhnout pomocí podpory z výzvy Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II s alokací 700 milionů Kč. Dotace spadá do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pro mateřské a základní školy ve vyloučených lokalitách je to již druhá příležitost zajistit si personální podporu v podobě speciálního či sociálního pedagoga, školního psychologa, kariérního poradce, zrealizovat studijní stáže v zemích EU či rozvíjet aktivity, které napomohou úspěšnému společnému vzdělávání, jakými jsou například doučování, včetně…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů